# GB NL DK D GR I ES P F
06.4 animal dierlijk animalsk tierisch ζωικο animale animal animal animale
06.4 bunched in bossen bundtede Bund- σε δεματια in mazzo en manojos em molhos en bottes
06.4 canned and bottled conserven van witte asperges in blik of in glas på dåse eller i glas Dosen- σε κονσερβες και δοχεια in scatola o in barattolo enlatados o embotellados em lata ou em frasco en conserve
06.4 chunks stukken stykker Bruchstücke τεμαχια pezzi trozos pedaços morceaux
06.4 class A klasse A klass A Güteklasse A κατηγορια Α categoria A categoria A categoria A catégorie A
06.4 dry droog tør trocken ξηρος secco seco seco sec
06.4 dry gedroogd tør trocken ξερο secco seco seco sec
06.4 early vroege tidlige Früh- πρωιμα novelle tempranas primores de primeur
06.4 extra ekstra extra Extra εξτρα extra extra extra extra
06.4 extra dry extra droog ekstra tør Extra trocken πολυ ξηρος extra secco extra seco extra-seco extra sec
06.4 flakes snippers pluk Schnitzel ψιχια briciole migas pedacinhos miettes
06.4 fresh vers frisk frisch νωπο fresco fresco fresco frais
06.4 fresh friske vers Frisch φρεσκα fresche frescos fresco Frais
06.4 grown under protection glassla dyrket i væksthus (som beskyttet afgørde) aus geschütztem Anbau υπο καλυψη ottenute in coltura protetta a cubierto sob abrigo sous abri
06.4 in ...oil in ...olie i ...olie in ...öl σε λαδι all´olio di ... en aceite de ... em óleo de ... à l´huile de ...
06.4 in olive oil in olijfolie i olivenolie in Olivenöl σε ελαιολαδο all´olio d´oliva en aceite de oliva em azeite à l´huile d´olive
06.4 in vegetable oil in plantaardige olie i vegetabilsk olie In Pflanzenöl σε φυτικο ελαιο all´olio vegetale en aceite vegetal em óleo vegetal à l´huile végétale
06.4 irregular shape onregelmatige vorm uregelmæssig form unregelmäßige Sprosse ακανονιστο σχημα forma irregolare forma irregular forma irregular forme irrégulière
06.4 main-crop Bewaar- sene Lager- διατηρησης della raccolta principale de rior conservación de conservação de conservation
06.4 medium middelgroot middel mittel μεσαια medi medianos médio moyens
06.4 natural in eigen vocht i egen saft im eigenen Saft σε φυσικο ζωμο al naturale al natural ao natural au naturel
06.4 natural juice eigen vocht egen saft eigener Saft ζωμος succo naturale jugo natural suco natural jus naturel
06.4 powdered vruchtesappoeder i pulverform In Pulverform εις κονιν in polvere en polvo ein pó en poudre
06.4 powdered poeder i pulverform pulverförmig σε σκονη in polvere en polvo em pó en poudre
06.4 preserved vegetable products conserven van plantaardige produkten konserves af vegetabilske produkter Konserven von pflanzlichen Erzeugnissen κονσερβοποιημενα φυτικα προιοντα prodotti vegetali conservati conservas de productos vegetales conservas de produtos vegetais conserves de produits végétaux
06.4 semi-dry half gedroogd halvtør halbtrocken ημιξερο semisecco semiseco meio-seco demi-sec
06.4 semi-preserved vegetable products halfconserven van plantaardige produkten halvkonserves af vegetabilske produkter Halbkonserven von pflanzlichen Erzeugnissen ημικονσερβοποιημενα φυτικα προιοητα prodotti vegetali semiconservati semiconservas de productos vegetales semiconservas de produtos vegetais semi-conserves de produits végétaux
06.4 tips punten hoveder -köpfe κορυφες punte puntas pontas pointes
06.4 under protection uit beschutte teelt væksthus aus geschüztem Anbau υπο καλυψη di coltura protetta bajo protección sob abrigo sous abri
06.4 unsized niet naar grootte gesorteerd ikke størrelsessorteret keine Größensortierung μη ταξινομηενες κατα μεγεθος non calibrati sin calibrar não calibrados non calibrées
06.4 unsized niet naar grootte gesorteerd ikke størrelsessorterede keine Größensortierung μν ταξινομηενες κατα μεγεθος non calibrati sin calibrar doces não calibrados non calibrés
06.4 vegetable plantaardig vegetabilsk pflanzlich φυτικο vegetale vegetal vegetal végétale
06.4 wild wilde vildtvoksende wildwachsend αγρια selvatici silvestres silvestres sauvages
06.4 with leaves met blad med blade mit Blättern με φυλλα con foglie con hojas com folhas en feuilles
06.4 Without leaves Zonder blad uden blade ohne Blätter χωρις φυλλα defogliati Deshojadas desfolhadas effeuillés
nach oben